ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu www.giftmoda.com  internet sitesinden, ürün satın alacak kişi ("ALICI") ile Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merk. 2450. Sok. 29. Ada No:109 Bağcılar/İstanbul  adresinde bulunan GİFTMODA- AZİZ ORAL ("SATICI") arasındaki mesafeli satış sözleşmesine ilişkin ALICI’nın, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

2. SATICI BİLGİLERİ           

Ünvanı

:

GİFTMODA- AZİZ ORAL

Adresi

:

Mahmutbey Mah. İstoç Tic. Merk. 2450. Sok. 29. Ada No:109 Bağcılar/İstanbul

Vergi No

:

196 943 18124 – Güneşli Vergi Dairesi

İTO

:

894676

Telefon

:

(0543) 842 96 01

Fax

:

(0212) 438 51 38

Eposta adresi

:

 

3. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada ve aşağıda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.

3.3. Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

Ürün Bilgisi

……..

………

 

Kargo Tutarı

-

……..

………

 

 

 

Toplam

………

Teslimat Adresi

:

…………………………………………….

Teslim Edilecek Kişi

:

…………………………………………….

Fatura Adresi

:

…………………………………………….

Sipariş Tarihi

:

…………………………………………….

Teslim Şekli

:

…………………………………………….

           

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, vergi gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 14 günlük süre, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde ve 4.3. maddede belirtilen yollarla SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

4.2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4.3. . Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde İnternet Sitesi’ndeki siparişlerim sayfasında yer alan “İade” bölümünden iade kodu oluşturması ve iade kodunun geçerlilik süresi olan 7 günlük süresi içerisinde ürünü SATICI tarafından ALICI’ya belirtilen SATICI entegrasyonunun olduğu kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca ALICI dilerse 14 (on dört) günlük süre içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine Yönetmelik’in Ek’inde mevcut formla yazılı bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir.

4.4. ALICI’nın ilgili mevzuat gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Üzerine fotoğraf baskısı yapılan, isim yazılı olan, yani yeniden satılması mümkün olmayan KİŞİYE ÖZEL olarak hazırlanmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

4.5. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul eder. Aşağıda belirtilen hususları yerine getirmediği takdirde ALICI cayma hakkını kaybedebilecektir.

4.5.1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

4.5.2. İade formu,

4.5.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.5.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren ALICI’nın peşin yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

4.5.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, ürünlerin temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı) ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayları verdiğini kabul eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaştığı kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI, sattığı ürünleri anlaştığı kargo firması ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir.

5.3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. (Örneğin, baremli kargo kampanyalarında cayma hakkının kullanılmasından kaynaklı olarak kargo bedava uygulaması için gerekli olan sipariş tutarının altında kalınması halinde SATICI, ALICI’dan kargo bedeli tahsil etme hakkına sahiptir.)

5.4. Ürün/Ürünler’in, teslimatı anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

5.5. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6. İnternet Sitesi’nden kredi kartı (Visa, Master Card, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler SATICI tarafından iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.7. Ürün/Ürünler'in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (salgın hastalık, hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.8. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir.)

5.9. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri dışında  haklı bir nedenle Ürün/Ürünler’i teslim edemeyeceğini anladığı takdirde ALICI’yı bilgilendirip, onayını aldıktan sonra eşit kalitede başka bir Ürün teslim edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI eğer onay vermediğini beyan ederse sipariş edilir.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI          

6.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

6.2. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca gerektiğinde Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere fatura ve ticari elektronik iletiler SATICI tarafından 3 yıl saklanacaktır. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilecektir.

6.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek karşılık alınması için kullanılır ve karşılık sonrası sistemden silinir.
ALICI’ya ait isim, soyisim, TC No, adres, e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, özendirme bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilecektir.

6.4. SATICI, ayrıca KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun her türlü güvenlik önlemlerini alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

7.1 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR